Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Goede afspraken maken goede vrienden, daarom vindt u hieronder de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de webshop. Door het kopen van producten bij Le Chat Noir Design, geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn.

 1. De Verkoper

Le Chat Noir Design - Noémie Peeters

Oplintersesteenweg 196

3300 Tienen

Tel: 0032 476 51 57 32

E-mail: hello@lcnoir.be

BTW nummer: BE 0654 937 763

 1. Toepassing

Le Chat Noir Design biedt:

 • diverse papierwaren en stationary producten
 • op maat gemaakt drukwerk
 1. Prijzen

3.1 De prijzen vermeld op de webshop zijn in euro, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten

3.2 De verzendkosten: Alle enveloppen en pakjes worden verzonden via Bpost. Verzendingskosten zijn afhankelijk van het feit of je bestelling door de brievenbus past of niet.

Verzendingen binnen België:

Past je bestelling door de brievenbus, dan betaal je 1,95 euro verzendkosten.

Let op! Als u kiest voor deze verzendmethode moet u er rekening mee houden dat u geen track & trace code krijgt. Het is een goedkopere verzendmethode, maar daardoor niet traceerbaar. De webshop kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden als het pakket niet zou aankomen, dit is op eigen risico/keuze. Als het pakket zoekt geraakt op de post, als er beschadigingen zijn of andere problemen is de webshop hier niet voor aansprakelijk.

Voor een pakketje wordt 5,50 euro aangerekend.

Verzendingen naar Nederland:

Voor een pakketje wordt 7,50 euro aangerekend.

Bij een bestelling vanaf 75 euro zijn de verzendkosten binnen België gratis.

3.3 Le Chat Noir Design kan niet gehouden worden aan evident onjuiste prijzen in de webshop, bijvoorbeeld als gevolg van duidelijke invoer-, druk- of zetfouten.

3.4 Ontwerpen op maat:

Voor bestellingen van huwelijks- of geboortedrukwerk op maat wordt eerst een offerte opgemaakt. Hiervoor gelden volgende voorwaarden:

De prijsopgave geldt voor de opgegeven formaten en aantallen, gedrukt op kwalitatief papier naar keuze. De prijsopgave kan wijzigingen ondergaan mits verandering in formaten, papierkeuze, aantallen of afwerking. De rechten en ontwerpen blijven eigendom van Le Chat Noir Design en mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. Indien de opdracht vroegtijdig wordt beëindigd voordat alle fasen zijn doorlopen, dan zal de opdrachtgever tenminste alle verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten dienen te vergoeden a ratio van 60 euro/u. Facturen worden opgesteld volgens de werkzaamheden. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 na factuurdatum.

Door goedkeuring van de offerte aanvaard je de algemene voorwaarden en wordt een voorschotfactuur opgemaakt. Nadien volgen tussentijdse facturen (afhenkelijk van de werkzaamheden) en een slotfactuur. Hiervoor gelden volgende voorwaarden:

Klachten komen maar in aanmerking voor zover deze aangetekend geschieden binnen de acht dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van de betaaltermijn door de opdrachtgever nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,- excl. BTW. Bij laattijdige of gedeeltelijke betaling kan de verdere uitvoering van de werkend geschorst worden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

 1. Bestelling

Nadat je je bestelling geplaatst hebt, krijg je een e-mail met de bevestiging van je bestelling en online betaling. Mocht een artikel toch niet meer voorradig zijn, dan krijg je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van. Bij bestelling van huwelijks- en/of geboortedrukwerk uit de online collectie wordt eerst contact opgenomen via een persoonlijke e-mail.

 1. Betaling

U dient uw bestelling vooruit te betalen. U kunt hiervoor kiezen uit de betaalmethoden die tijdens het bestelproces op de website worden aangeboden. Le Chat Noir Design streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Le Chat Noir Design echter niet verplicht. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, met uitzondering van huwelijks-of geboortedrukwerk (hier wordt levertermijn voor afgesproken). Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen de 30 dagen te leveren, wordt u daarover per e-mail op de hoogte gehouden en heeft u het recht uw bestelling kosteloos te annuleren. Het door u betaalde bedrag wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op uw rekeningnummer.

 1. Levering

U kunt zelf de manier kiezen waarop uw bestelling wordt verzonden. Hiervoor dient u tijdens het bestelproces op de website een keuze te maken uit de verzendmethoden die u worden aangeboden. Alle pakjes worden vanuit Tienen verzonden met Bpost. Le Chat Noir Design is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen die het gevolg zijn van stakingen, onverwachte sluitingsdagen of drukke periodes (bvb Kerstmis) bij Bpost. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Le Chat Noir Design niet aansprakelijk. Alle producten worden met de grootste zorg verpakt zodat het risico op beschadiging zo miniem mogelijk is.

 1. Verzakingsrecht - retourneren

 Je hebt het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of de geleverde artikels te retourneren zonder betaling van boete of opgave van motief en dit binnen 14 kalenderdagen na levering van de producten. De verzendkosten voor het retourneren van deze artikels vallen dan jou ten laste. Het aankoopbedrag wordt teruggestort zodra we de geretourneerde artikelen, onbeschadigd en in oorspronkelijke verpakking, terug in ons bezit hebben. Dit geldt niet voor downloads, artikels in solden, speciale aanbieding en bestellingen van huwelijks- en/of geboortedrukwerk (al dan niet op maat).

 1. Klachten

Klachten komen in aanmerking binnen de acht dagen na het ontvangen van de bestelling en dienen schriftelijk te gebeuren aan peetersnoemie@gmail.com.

 1. Kwaliteit

Le Chat Noir Design hecht veel belang aan de fotografie van haar producten. Toch kunnen de kleuren op de foto’s lichtjes afwijken van de werkelijke producten, mede door de instellingen en kwaliteit van jouw beeldscherm.

Bij downloadbare printables levert Le Chat Noir Design een pdf aan waarvan de resolutie geschikt is voor het afdrukken op een thuisprinter. Le Chat Noir Design kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen of slechte afdrukken van jouw printer.

Le Chat Noir Design is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan artikelen aangeboden op de site, die niet afkomstig zijn van de eigen collectie. In dergelijke gevallen richt je je best rechtstreeks tot de desbetreffende fabrikant. Gelieve ons dit ook mee te delen, zodat de artikelen kunnen gecontroleerd worden.

 1. Fouten in het drukwerk

Le Chat Noir Design kan - bij een bestelling van huwelijks- en/of geboortedrukwerk (al dan niet op maat) – nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien je een controle hebt uitgevoerd en je goedkeuring hebt gegeven om tot drukken over te gaan. Alle extra kosten voor het corrigeren van de fouten en de herdruk worden dan opnieuw gefactureerd.

 1. Privacy

Alle gegevens verkregen voor het uitvoeren van huwelijks- en/of geboortedrukwerk (al dan niet op maat) worden niet gedeeld aan derden en worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn. Persoonlijke gegevens die je ingeeft bij het afronden van je online bestelling, worden uitsluitend gebruikt om je bestelling te leveren en je via een nieuwsbrief op de hoogte te brengen van laatste nieuwtjes of promoties van Le Chat Noir Design. Je kan je op elk moment voor deze nieuwsbrief uitschrijven.

 1. Auteursrecht

Het auteursrecht ten aanzien van voorlopige schetsen, illustraties en definitieve ontwerpen die ontwikkeld werden door Le Chat Noir Design, komen toe aan Le Chat Noir Design. Geen enkele voorlopige schets, illustratie of definitief ontwerp mag gekopieerd of gereproduceerd worden, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen. Bij een bestelling van een ontwerp op maat, verbind je je ertoe het ontwerp uitsluitend te gebruiken voor de toepassingen die in de offerte werden opgenomen, volgens de aantallen die beschreven werden. Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten. Le Chat Noir Design is te allen tijde gerechtigd om details uit een ontwerp op maat te hergebruiken in andere toepassingen.

 1. Promotie

Op huwelijks- en/of geboortedrukwerk (al dan niet op maat) wordt geen naam of weblink geplaatst ter promotie van Le Chat Noir Design, gewoon omdat dat heel storend is in een ontwerp. Toch is Le Chat Noir Design te allen tijde gerechtigd om een ontwerp te signeren en/of haar naam te vermelden en de ontwerpen te gebruiken voor publicitaire doeleinden, zowel on- als offline. Daarbij worden belangrijke persoonlijke gegevens op trouw- en/of geboortekaarten onleesbaar gemaakt en vraag ik eerst toestemming indien er persoonlijke foto's van jou werden gebruikt in het ontwerp.

 1. Naamsvermelding en linken bij gebruik en delen van fotos

Delen van foto's uit de webshop via social media is toegestaan, mits naamsvermelding (Le Chat Noir Design of Lcnoir) én toevoegen van een duidelijke link naar www.lcnoir.be. Voor publicaties in magazines neem je best eerst contact op via peetersnoemie@gmail.com voor het verkrijgen van hires beelden en de juiste credits. Link with love!

 1. Belgisch recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.